Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW

Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW

Phn mềm KPIONLINE giúp:

  • Thiết lập Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ tự động hóa tính toán hiệu suất nhân viên, quản lý đánh giá thành tích nhn viên, đo lường hiệu suất đơn vị.
  • Giúp cải thiện hiệu suất, thúc đẩy đạt đưc mục tiêu, chiến lược.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn v, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Phần mềm PROVIEW
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật TNT
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty cổ phần HTC viễn thông quốc tế (HTC ITC)
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elite
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty CP kỹ thuật máy HT
Dùng thử