Công ty Cổ phần Hệ Thống Việt

Công ty Cổ phần Hệ Thống Việt

Phn mềm KPIONLINE giúp:

  • Thiết lập Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ tự động hóa tính toán hiệu suất nhân viên, quản lý đánh giá thành tích nhn viên, đo lường hiệu suất đơn vị.
  • Giúp cải thiện hiệu suất, thúc đẩy đạt đưc mục tiêu, chiến lược.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn v, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Hệ Thống Việt
Dùng thử
KPI
ONLINE
Hệ thống Trung tâm Trống Đồng Palace
Dùng thử
KPI
ONLINE
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty TNHH Truyền thông HFL Media
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Công nghệ Bách Hóa Việt
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Khải Toàn
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần HASKY
Dùng thử
KPI
ONLINE
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Dùng thử