Công ty Du lịch Hải Đăng

Công ty Du lịch Hải Đăng

Phn mềm KPIONLINE giúp:

  • Thiết lập Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ tự động hóa tính toán hiệu suất nhân viên, quản lý đánh giá thành tích nhn viên, đo lường hiệu suất đơn vị.
  • Giúp cải thiện hiệu suất, thúc đẩy đạt đưc mục tiêu, chiến lược.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn v, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

KPI
ONLINE
Công ty Du lịch Hải Đăng
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Thương Mại - Dịch Vụ Sáu Phong
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Du Lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam (Vietravel)
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
Dùng thử
KPI
ONLINE
CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Đại Nam
Dùng thử