HDBank

HDBank

Phn mềm KPIONLINE giúp:

  • Thiết lập Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ tự động hóa tính toán hiệu suất nhân viên, quản lý đánh giá thành tích nhn viên, đo lường hiệu suất đơn vị.
  • Giúp cải thiện hiệu suất, thúc đẩy đạt đưc mục tiêu, chiến lược.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn v, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

KPI
ONLINE
HDBank
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Á Châu
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Quân đội
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Dùng thử
KPI
ONLINE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
Dùng thử
KPI
ONLINE
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Dùng thử