Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

Phần mềm KPIONLINE giúp:

  • Thiết lập Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động chuyên nghiệp.
  • Hỗ trợ tự động hóa tính toán hiệu suất nhân viên, quản lý đánh giá thành tích nhân viên, đo lường hiệu suất đơn vị.
  • Giúp cải thiện hiệu suất, thúc đẩy đạt được mục tiêu, chiến lược.
  • Tự động hóa báo cáo, phân tích dữ liệu theo thời gian thực từ cấp nhân viên, đơn vị, công ty.
  • Quản trị hiệu quả hoạt động mọi nơi, mọi lúc.
Dùng thử phần mềm NGAY!
Dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày.

Khách hàng cùng nhóm

KPI
ONLINE
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Dùng thử
KPI
ONLINE
CTCP Vĩnh Hoàn
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty CP cao su Phước Hòa
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
Dùng thử
KPI
ONLINE
Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam
Dùng thử
KPI
ONLINE
Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
Dùng thử